top of page

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.praktijkviamea.nl. Deze disclaimer geeft aan onder welk voorbehoud de informatie van deze website aan u wordt aangeboden. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Bij eventuele vragen kunt u zich wenden tot: info@praktijkviamea.nl.

Praktijk ViaMea, emdr therapie Hoorn, hypnotherapie Hoorn, rouwverwerking Hoorn, hulp bij burnout, hulp bij postnatale depressie, draagkracht training, vitaliteitscoach, Hoorn, Blokker, West Friesland, Janine Veerman

Auteursrechten

De auteursrechten op de inhoud van deze website behoren toe aan Praktijk ViaMea, tenzij anders is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Praktijk ViaMea is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen van deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Praktijk ViaMea. U kunt aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen.

 

Aansprakelijkheid

Hoewel er maximale zorg besteed is aan de op de website getoonde informatie, kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. Hoewel dit vervelend is, wordt er geen aansprakelijkheid aanvaard. Mocht u eventuele fouten tegenkomen, wordt het op prijs gesteld deze te melden, zodat die kunnen worden hersteld. Je gebruikt onze website op eigen risico. Voor eventuele schade die door direct of indirect gebruik van onze website zou zijn veroorzaakt, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

Onze website bevat links naar andere internetsites. Praktijk ViaMea is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot uw privacy. Daarbij worden bezoekers aangeraden om op te letten, wanneer zij onze website verlaten en om de privacyverklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt.

 

Wijzigingen en beschikbaarheid

Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Het streven is de website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar er wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

bottom of page